αμαρήιον ύδωρ

αμαρήιον ύδωρ
ἀμαρήιον ὕδωρ (Α) [ἀμάρα]
το νερό τής αμάρας, νερό που κυλά μέσα από τον οχετό.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”